St Bridget’s Well, Swyddffynnon, Ceredigion

 • FFYNNON Y SANTES FFRAID

  ( SN675671)

  1. Meurig Jones

  Saif y ffynnon ar dir fferm Cynhawdref Uchaf (hen gartref Ieuan Fardd 1731-1788) ger pentref Swyddffynnon (Ffynnon-oer y gelwid y lle yn yr hen amser) ym mhlwyf Lledrod uchaf, ym maenor Mefennydd, Ceredigion.

  Cysegrwyd y ffynnon i Ffraid oherwydd bod y santes yn gysylltiedig ag Urdd y Sistersiaid, sef perchnogion y tir yn yr Oesoedd Canol. Santes Wyddelig oedd Ffraid ac roedd y Sistersiaid yn berchen ar dir sylweddol yn Iwerddon a Chymru. Roedd gan yr ardal i’r de-orllewin o’r afon Ystwyth hen gysylltiad â ‘r Demetae llwyth Gwyddelig Celtaidd – ac yno goroesodd yr iaith Wyddeleg tan yr unfed ganrif ar ddeg. Gwelwn dystiolaeth o hyn ar garreg goffa o’r nawfed ganrif yn eglwys Gwnnws, Llanwnnws:

  QUINCUNQUE EXPLICAVERIT HOC NOMEN DET BENEDIXIONEM PRO ANIMA HIROIDL FILIUS CAROTINN

  (Pwy bynnag sy’n medru egluro’r enwau yma roddent weddi dros enaid Hiroedl mab Carodyn(?)

  Mae cysylltiad rhwng y santes a’r ddiod feddwol oherwydd bod yna ddywediad am ‘Gwrw Sant Ffraid’. Cyfeirir ato yn Llyfr Coch Llanelwy:

  ‘Quaedam consuetudo vocata corw Sanfrait ‘.

  Yn ôl traddodiad pan oedd Ffraid yn ifanc, ei dyletswydd hi oedd godro’r gwartheg a gwneud ymenyn yn yr hafod, sef preswylfa’r haf i drigolion ardaloedd mynyddig Cymru. Diddorol yw sylwi felly, mai ar dir fferm Cynhawdref (Cynhafdref yn gywir) y mae Ffynnon Ffraid. Roedd lleiandy i ‘r Santes Ffraid rhwng pentrefi Llanrhystud a Llansanffraid ar yr arfordir yn ôl Lives of the British Saints gan Baring-Gould a Fisher. Yn anffodus collwyd unrhyw draddodiadau gwerin a fu unwaith yn gysylltiedig â’r ffynnon, ond gwyddom ei bod yn hen iawn am fod cyfeiriad ati yn y gyfrol Map of South West Wales and the Border in the Fourteenth Century gan W Rees. Er i’r traddodiadau llafar gael eu colli ni ellir peidio â rhyfeddu at bensaernïaeth y ffynnon. Mae ar ffurf cwch gwenyn, ffurf brin yng Nghymru , unigryw yn y de-orllewin . Dylai gael ei diogelu pe bai ond am hynny yn unig. Bu llwyn yn tyfu drwy gerrig y ffynnon am flynyddoedd ac roedd ei wreiddiau yn dal y cerrig yn eu lle, ond gwywodd y llwyn a bellach mae’r cerrig yn symud a’r dirywiad i’w weld yn waeth ar ôl tywydd oer iawn yn y gaeaf.

   

  YR YMGYRCH I ACHUB FFYNNON FFRAID

  Ers pedair blynedd bellach mae Anwen Davies, a’i mam Jasmine Jones, perchnogion Cynhawdref Uchaf ac Isaf wedi ymdrechu i achub y ffynnon rhag dadfeilio. Dyma fanylion yr ymgyrch fel y’i cafwyd gan Anwen:

  Ebrill 9ed 1992 – Ffonio A.J. Parkinson, Comisiwn Brenhinol Henebion yng Nghymru.

  Ebrill15ed            Ateb yn ôl gan Mr. Parkinson yn ein cynghori i ysgrifennu at CADW. Dangoswyd tipyn o ddiddordeb yn y siâp cwch gwenyn. Daeth CADW allan i gofnodi’r ffynnon, tynnu lluniau a rhoi cyfeirnod map. Dyma ddisgrifiad dynion y Comisiwn o’r ffynnon:

  Ffynnon wedi ei hadeiladu o gerrig sychion yng nghornel o’r orglawdd yng ngardd Cynhawdref Uchaf tua 14m i’r de o’r ffermdy. Mae’r ffynnon bron yn sgwâr o ran cynllun. Mae’r ochr sy’n wynebu’r dwyrain yn codi i 2.15m o led a saif 2.3m o daldra. Mae’n blaenfeino i’r pen ac yn edrych fel siâp pyramid ond heb fod yn bigfain. Mae’r agoriad i’r ffynnon yn 660mm o led a 740 mm o uchder ac mae’r siambr lle mae’r dŵr ar ffurf pedol. Mae lefel y dŵr ynddi yn gyson, sef tua 100mm o dan y garreg yn y fynedfa. Mae hanes lleol yn cofnodi fod y mynachod yn defnyddio’r ffynnon wrth deithio o Ystrad Fflur, tua 7km i’r dwyrain, ac mai dyma pam y defnyddir y term ‘sanctaidd’ i ddisgrifio’r ffynnon. Ond nid yw Cynhawdref ar unrhyw lwybr dwyrain i’r gorllewin. Yn llyfr Frandis Jones, The Holy Wells of Wales, nid oes sôn am y ffynnon yma yn Cynhawdref ond mewn man arall yn ymyl Swyddffynnon.

Llandre Holy Well, Bow Street, Ceredigion Wales

Llandre (Llanfihangel Genau Glyn)Church sit in a small village 5 miles north of Aberystwyth. It is more properly named Llanfihangel Genau’r Glyn, but it shortened name was easier on the tongue so is in more common use. There is a persistent legend that the church was originally intended to be sited at Glanfred, on the banks of the Leri about a mile to the north-east, and be dedicated, like the church at Llan-non, to St. Ffraid- or Bridget.

The builders constructed the walls, but each morning when they returned to their work, and the previous day’s work had fallen down. One day apparently a mysterious voice was heard whispering in the wind. It gave instructions that the church was to be dedicated to St. Michael (Mihangel), and built at the mouth of the valley – Genau’r Glyn.

The dedication to Mihangel suggests an early Welsh church. There are about 100 dedications to the Archangel in Wales, and 8 in Ceredigion. The Celtic cult of Mihangel is associated with heights according to Padraig O Riain in the Cardiganshire County History.

The church used to be called Llanfihangel Castell Gwallter, and this name is to be found on the communion cup which is dated as 1573. An antiquity of the area is given by the presence of the “Holy Well” just below the lych gate and recently restored. The tradition in the village is that it was used as a healing well not that long ago.

The present building, a 19th century restoration, stands at the entrance to a steep cwm. The graveyard extends outside the walls so that scattered tombstones poke up through the woodlands on the steep slopes above the church. The slope is unstable in places, and the graves are gradually tumbling down the hill.

A Community service restoration project in the area is slowly helping to rework the nearby walls and re-enforce the church lands.

 

The Thyateira Midland Ecclesiastical Seminary

An introduction to the teachings and practice of the

Orthodox Church in the 21st Century

 The Venue:

The Orthodox Church of the Nativity of the Mother of God

63 Dale Street

Palfrey, Walsall

West Midlands, WS1 4AN

 Who is it for?

For men and women who: wish to serve in a leadership role in the Church and need a foundation for further study; or are involved with choir, serving and catechesis or who would like to be; or are just interested and want to increase their knowledge and understanding.

 The aim is to provide students who wish to be more involved in the work of the Church with sufficient instruction for them to take on their various roles, and to provide a foundation for further Orthodox Theological Study

 Who awards the Certificate and the Diploma?

 The seminary is part of the Archdiocese and His Eminence Archbishop Gregorios of Thyateira and Great Britain will award the certificates.

 Those who wish to study, but find the financial commitment difficult, should not be put off, as bursaries of up to 50% may be available in certain circumstances. Potential students should apply in writing to the Principal.

 Cost

£350 per calendar year (if students do not wish to write the seminar papers and essay, the certificate course would cost £300).

There is also a Diploma course which is a two year course and costs £400 p/year.

There is also an Advanced Diploma course for one year and costs £200 p/year.

There is a bursary of 50% for those who wish to do the course but find the fees difficult.

Payment can be made in full or in instalments. Your parish may wish to sponsor you.

 Admission Requirements:

Students will have a good grasp of the English language and will have received a secondary school education.

 Date and Time:

Starting September 2015 and then every second Saturday of the month until June 2016. The months of July and August are holidays.

10.00am – 5.00pm divided into 5 sessions

 

 

The Certificate Course – a one-year practical course:

 i) Church Practice, ii) Church History, iii) Introducing the Church Canons, iv) Faith and Worship, v) The Life in Christ, vi) God, Creation, the Fall and the work of Jesus Christ, vii) Introducing the Old Testament, viii) Introducing the New Testament

 Assessment:the Certificate course is examined by one 2000 word essay and a number of 500 word (max) seminar papers presented by the students.

 These courses build on the ten years’ experience of the Midlands Orthodox Study Centre, which included a partnership with the University of Wales, Lampeter, who awarded the qualifications until December 2011. The seminary has a growing and reasonably comprehensive library thanks to some important recent bequests.

 His Eminence Archbishop Gregorios of Thyateira and Great Britain, has decided that this centre should become the Thyateira Midland Ecclesiastical Seminary, with the object of helping to prepare the faithful for further service in the Church.

 The Staff

Principal: Very Revd Proto-presbyter Fr John Nankivell

 Lecturers: Very Revd Proto-presbyter Fr Stephen Maxfield

Dr Nicolai Lipatov

Visiting lecturers

 

Admin: Xen Serghi

 Initial Contact

Fr John Nankivell

The Orthodox Church of the Nativity of the Mother of God

63 Dale Street

Palfrey

Walsall

West Midlands

WS1 4AN

Email: nankivell@tesco.net This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

Telephone: 07891 903 518

 

For further information visit the following websites:

www.orthodoxwalsall.org.uk

www.shrewsburyorthodox.com

www.thyateira.org.uk

Tzatziki

Ingredients

 • 500g strained FULL FAT Greek Yoghurt
 • 1 large cucumber
 • 3 large garlic cloves, crushed
 • 4 tablespoons of olive oil
 • 2 tablespoons white wine vinegar
 • salt to taste

Method

Strain all liquid from the yoghurt and put in a bowl.

Remove skin from the cucumber and then cut in half lengthways and scrape out all the seeds.

Grate the cucumber with a cheese grater (or chop finely) and strain out as much liquid as possible.

Crush the garlic (use a a garlic press to do this if available). Use 3 clovesfor a stronger taste, if not, possibly only 1 or 2.

Add to the yoghurt along with white wine vinegar, olive oil and salt to taste.

Then add the cucumber and, if possible, let it rest for a few hours so the flavours will blend.

A little fresh mint can be added to this dish.