yew trees

Andrew Morton looks at the botanical characteristics of yew trees, and how to measure and age them; at yew trees in pre-Christian and Christian literature, myths and legends; and at the connections between yews and the sites of ancient Christian settlements. Includes detailed case studies of ancient yew trees at Defynnog, Gwytherin, Llangernyw, Llanerfyl and Pennant Melangell.

Mae Andrew Morton yn y gyfrol hon yn edrych ar nodweddion botanegol coed yw, a sut i’w mesur a’u dyddio; ar goeden yw mewn llenyddiaeth Gristnogol a chyn-Gristnogol, mewn chwedlau, ac ar y berthynas rhwng coed yw a safleoedd Cristnogol hynafol. Ceir manylion am goed yw hynafol yn Defynnog, Gwytherin, Llangernyw, Llanerfyl a Phennant Melangell.

ISBN: 9781845271732 (1845271734)

Publication Date March 2014

Publisher: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst