Chwedlau’r Llan: Seintiau o Benfro i’r Fflint

Ar Ddydd Gŵyl Dewi cofiwn y rhan sylfaenol a chwaraeodd moliant y seintiau yng nghymdeithas Cymru cyn y Diwygiad Protestannaidd. Bydd y sgwrs hon gan Dr David Parsons yn trafod testunau Cymraeg yr Oesoedd Canol ynglŷn â’r seintiau, ac yn archwilio’r cysylltiad cryf gyda llefydd ac ardaloedd penodol.
*** Mynediad am ddim drwy docyn. ***

On St David’s Day we are reminded that the veneration of saints played a central part in pre-Reformation Welsh society. This talk given by Dr David Parsons discusses medieval Welsh-language texts about saints, and examines their strong relationship with particular places and regions.
*** Free admission by ticket. ***

*** Event held in Welsh with simultaneous translation. ***
Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Ceredigion on Wednesday 1 March 2017
Doors Open at 12:45PM
From 1:15PM to 2:15PM
Ticket Price:£0.00
Box Office: (01970) 632 548