Lyfio chdi ar Ŵyl Sant Ffolant: ond pwy oedd Sant Ffolant?

Dr Rhiannon Ifans

Pwy yw’r sant a roddodd ei enw i ŵyl y cariadon? Ac yn fwy dyrys, sut mai sant gafodd y fraint honno? Sut mae rhosyn a chalon goch yn rhan o’r dathlu? Neu ydyn nhw? Dewch i glywed sut y bu’r Cymry’n dathlu Gŵyl Sant Ffolant o’r ail ganrif ar bymtheg hyd heddiw.

***Digwyddiad trwy gyfrwng y Gymraeg***

***Darperir cyfieithu ar y pryd***

***Mynediad am ddim trwy docyn***

Who is this saint who gave his name to the festival of lovers? And slightly more perplexing, why was it a saint that was given this honour? Where do red hearts and roses fit in? Or do they? Find out how the Welsh celebrated Saint Valentine’s feast day from the 17th century to the present.

***Event held in Welsh***

***Simultaneous translation provided***

***Free admission by Ticket***